Hymn 762 – Eyin ara nu Krist

[vc_row][vc_column][vc_column_text css_animation=”fadeInLeft”]

Hymn 762 – Eyin ara nu Krist

[/vc_column_text][vc_column_text css_animation=”fadeInLeft”]

By GTG – BOLT

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Eyin ara nu Krist
E gbe orin soke
K’e si gbo ohun
Ti Jehovah n so
Ere’di re t’e fi wa
Ninu ijo Mimo yi?
Ere’di re t’e fi wa
Ninu egbe nla yi?
Ki Maria iya wa
Le e wa a sin wa lo
K’eni Mimo rere yi
Wa ma sin wa lo
Amin[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]